Prolastic is een eenvoudig toepasbaar injecteerbaar implantaat voor de behandeling van stressincontinentie bij mannen.

Ingreep duurt minder dan 15 minuten
Geen beschadiging van het slijmvlies in de plasbuis
Geen migratie van het materiaal
Geen narcose nodig
Poliklinische ingreep
Betrouwbaar en veilig

INCONTINENTIE BIJ MANNEN

Urineverlies na een operatie

U kunt na een operatie last krijgen van inspanningsincontinentie, bijvoorbeeld als uw prostaat (deels) is verwijderd. U verliest dan urine bij activiteiten zoals hoesten, tillen, vrijen, sporten en lachen. Maar ook bij onverwachte bewegingen kunt u urine verliezen. Meestal herstelt dit binnen zes weken. Tijdens een infectie of als er sprake is van een blaassteen, kunt u last hebben van aandrangcontinentie. U verliest al urine, zodra u enige aandrang heeft.

Urineverlies en prostaatkanker

Als u een operatie heeft gehad in verband met prostaatkanker, kunt u last hebben van incontinentie. De klachten kunnen een gevolg zijn van de behandeling. Niet iedereen krijgt plasklachten.

Inspannings (stress-)incontinentie

U verliest dan urine bij activiteiten zoals hoesten, tillen, vrijen, sporten en lachen. Maar ook bij onverwachte bewegingen kunt u urine verliezen. Deze problemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Veel mannen met incontinentieproblemen ervaren een behoorlijke sociale beperking.

Wat is er aan te doen

Uw plasproblemen kunt u tijdens uw polikliniekbezoek bespreken met de uroloog, de radiotherapeut of de oncologieverpleegkundige. Er zijn behandelingen of hulpmiddelen die zorgen dat u minder last heeft van uw plasproblemen. Voor inspanningsincontinentie zijn er verschillende oplossingen. Als u weinig urine verliest kunt u b.v. opvangmateriaal gebruiken. Als u zeer ernstig of volledig de controle over uw sluitspier kwijt bent, kan er een kunstmatige sluitspier (sfincterprothese) worden ingebracht. Dit is een soort kraag (manchet) om de plasbuis die via een pompsysteem wordt opgeblazen. De kunstmatige sluitspier zorgt ervoor dat u geen urine meer verliest. Een alternatief is de behandeling met Prolastic. Het voordeel is dat deze methode minimaal invasief is en poliklinisch kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

  • Prolastic is een uiterst lichaamsvriendelijke rubberachtige verbinding die op de plaats van injectie gevormd wordt. Het product bestaat uit een tweekamerspuit die via een mengbuisje verbonden is met een naald. Als de spuit wordt uitgedrukt dan mengen beide componenten in de mengbuis en gaan vervolgens door de naald. Op deze manier worden kleine hoeveelheden van het mengsel in het weefsel rond de plasbuis aangebracht. Na het uitharden worden de kleine flexibele balletjes door het lichaam ingekapseld in bindweefsel (littekenweefsel).

DE BEHANDELING

De behandeling

De procedure is eenvoudig, minimaal invasief en snel. Na een kort onderzoek van de blaas met een cystoscoop en de toediening van een plaatselijke verdoving, brengt uw uroloog kleine hoeveelheden Prolastic aan op twee plaatsen rondom de plasbuis om het sluitingsmechansime te verbeteren.

Normale anatomie van het mannelijke reproductiesysteem
Situatie na een radicale prostatectomie (volledige verwijdering van de prostaat)
Situatie na de Prolastic procedure: het Prolastic materiaal ondersteunt het weefsel waar voorheen de prostaat aanwezig was.

De meeste mannen kunnen naar huis wanneer ze in staat zijn normaal te urineren.

In het begin kan plassen wat moeizaam gaan als gevolg van de zwellingen van het weefsel door de injecties en verdoving. Uw arts geeft u gedetailleerde informatie. Er wordt op slechts twee plaatsen (op de klok 9 en 3 uur) geïnjecteerd omdat we willen voorkomen dat er een overcorrectie plaats vindt. Het kan dus zijn dat er na de ingreep toch nog wat lekkage optreedt. In dat geval wordt na ongeveer 6 weken op twee andere plaatsen (op de klok 7 en 5 uur) nog iets materiaal bijgespoten. Het materiaal is zichtbaar op een echo of Röntgen. Hierdoor kan het materiaal weer verwijderd worden, mocht dat nodig zijn. Het implantaat wordt door het weefsel ingekapseld en vergroeit er dus niet mee.

Prolastic, langdurig

Het effect van Prolastic is langdurig omdat het niet afgebroken wordt door het lichaam en tevens niet krimpt. Het past zich aan aan de vorm van het omliggende weefsel en blijft flexibel onder externe druk. Het zal omgeven worden door bindweefsel (littekenweefsel) en zijn positie behouden op de langere termijn.