Wat is Urolastic?

Urolastic is een injecteerbaar product voor de behandeling van stressincontinentie bij vrouwen. Urolastic is gemaakt van een rubberachtig materiaal dat zeer lichaamsvriendelijk is. Het materiaal wordt vloeibaar geïnjecteerd waarna het in het lichaam uithardt tot een rubberachtige substantie. Deze substantie wordt niet door het lichaam worden afgebroken, in tegenstelling tot andere producten.

Dit zorgt ervoor dat er minder materiaal in het lichaam gebracht hoeft te worden om een goed opvul-effect te krijgen. Deze eigenschap zorgt er ook voor dat Urolastic langer werkt dan de conventionele producten voor behandeling van stressincontinentie.

Hoe werkt Urolastic?

Urolastic wordt tijdens een poliklinische ingreep, op 4 plaatsen geïnjecteerd. Deze 4 plaatsen corresponderen met de 2- 5- 7- en 10-uur posities om het midden gedeelte van de urethra. Hierdoor geeft Urolastic de nodige ondersteuning  en compressie en neemt uw urineverlies grotendeels of helemaal af.  Dit is in de meeste gevallen direct zichtbaar.

Voor welke vorm van incontinentie is Urolastic geschikt?

Urolastic is bij uitstek geschikt voor het behandelen van stressincontinentie.

Is Urolastic een operatieve ingreep?

Hoewel Urolastic in ziekenhuizen soms in een operatieve omgeving wordt aangebracht, kan de procedure als poliklinisch beschouwd worden. De patiënt wordt niet onder narcose gebracht en heeft slechts een plaatselijke verdoving nodig en de ingreep kan om deze reden uitstekend plaatsvinden op de polikliniek.

Wat zijn de voordelen van Urolastic?

Urolastic is het eerste injecteerbare materiaal dat een langdurig resultaat geeft. Tot nu toe werden geheel of gedeeltelijk oplosbare materialen gebruikt, waarmee het resultaat na verloop van tijd afnam en er een nieuwe ingreep diende plaats te vinden. Urolastic is gemaakt van een niet oplosbaar, lichaamsvriendelijk materiaal en heeft dus een langdurig effect.

Een ander groot voordeel is dat hoewel het materiaal niet afbreekbaar is, het materiaal niet hecht aan het weefsel en dus relatief makkelijk te verwijderen is mochten er onverhoopt complicaties zijn.

Bovendien is de ingreep niet belastend, is er geen ziekenhuisopname nodig en kan de patiënte haar dagelijkse bezigheden snel hervatten. In bijna alle gevallen kunt u direct na de ingreep naar huis.

Is Urolastic de juiste oplossing voor mij?

Als u last heeft van stress incontinentie zou Urolastic voor u een juiste oplossing kunnen zijn. Uw arts of specialist is degene die dit kan vaststellen. Hij of zij kan door middel van de juiste vragen en enkele eenvoudige testen vaststellen of Urolastic voor u de manier is om van uw ongewenste urineverlies af te komen.

Zijn er redenen waardoor Urolastic niet mag worden toegepast?

Urolastic mag niet worden toegepast als u een infectie heeft aan uw urinewegen, blaas, vagina of nieren. Ook kan het zijn dat een arts constateert dat er andere redenen zijn waarom een patiënt geen Urolastic-procedure kan ondergaan, zoals beschadigingen aan de urinewegen en/of weefsel.

Zijn er bijwerkingen van Urolastic?

Zoals bij elke medische ingreep zijn er risico’s op bepaalde bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: pijn na de procedure en/of tijdens urineren, geringe hoeveelheden bloed in uw urine, retentie en aandrang tot urineren.  In de meeste gevallen zijn dit relatief eenvoudig op te lossen bijwerkingen.

Wordt Urolastic vergoed door mijn verzekering?

De Urolastic behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Om dit zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met uw ziekenhuis en of specialist.

Wat is Prolastic?

Prolastic is een injecteerbaar product voor de behandeling van stressincontinentie bij mannen. Prolastic is gemaakt van een zeer lichaamsvriendelijk materiaal. Het materiaal wordt vloeibaar geïnjecteerd in het gebied rondom de urethra, waar het binnen enkele minuten uithardt tot een rubberachtige substantie. In tegenstelling tot andere injecteerbare producten, wordt de substantie niet door het lichaam afgebroken. Dit zorgt ervoor dat er minder materiaal in het lichaam gebracht hoeft te worden om een goed opvul-effect te krijgen. Daarnaast werkt Prolastic langer dan de conventionele producten doordat het niet door het lichaam afgebroken wordt.

Hoe werkt Prolastic?

Prolastic wordt tijdens een kortdurende poliklinische ingreep, op twee plaatsen geïnjecteerd. Deze twee plaatsen zijn zorgvuldig gekozen en corresponderen met de 3- en 9-uur positie om de urethra. Hierdoor geeft Prolastic de nodige ondersteuning aan de urethra en neemt uw urineverlies grotendeels of helemaal af.

Voor welke vorm van incontinentie is Prolastic geschikt?

Prolastic is bij uitstek geschikt voor het behandelen van stressincontinentie bij mannen. Bij stressincontinentie verliest u urine wanneer u niest, hoest, lacht, tilt, of iets anders dat druk of spanning uitoefent op uw blaas.
Stress incontinentie kan ontstaan wanneer uw prostaat (deels) is verwijderd. Wanneer de zenuwen of de sluitspier beschadigd zijn, kan het zijn dat het onderste gedeelte van de blaas niet voldoende ondersteund wordt. Prolastic biedt de nodige ondersteuning van de sluitspier van de blaas, waardoor deze gesloten blijft en uw urineverlies grotendeels of helemaal afneemt.

Wat zijn de voordelen van Prolastic?

Prolastic is het eerste injecteerbare materiaal dat een langdurig resultaat geeft. De meeste andere injecteerbare materialen zijn gemaakt van geheel of gedeeltelijk oplosbare materialen, waardoor het effect afneemt gedurende de tijd. Prolastic is gemaakt van een niet oplosbaar, lichaamsvriendelijk materiaal en heeft dus een langdurig effect. Prolastic hecht niet aan het omliggende weefsel en is relatief makkelijk te verwijderen mochten er complicaties zijn. Bovendien is er geen ziekenhuisopname nodig. Dit zorgt ervoor dat Prolastic een weinig stressvolle behandeling is en u uw dagelijkse bezigheden snel kan hervatten.

Is Prolastic de juiste oplossing voor mij?

Als u last heeft van ongewenst urineverlies is de kans groot dat Prolastic voor u de juiste oplossing is. Uw arts is degene die dit kan vaststellen. Hij of zij kan door middel van de juiste vragen en enkele eenvoudige testen vaststellen of Prolastic voor u de manier is om van uw ongewenste urineverlies af te komen.

Wat is Ovalastic?

Ovalastic is een sterilisatiemethode voor vrouwen, waarbij de gynaecoloog in beide eileiders een rubberen plugje inbrengt. Dit plugje voorkomt dat de eicel en zaadcel bij elkaar kunnen komen.
De Ovalastic-methode is een vrouwvriendelijk alternatief voor een laparoscopische sterilisatie. U hoeft niet onder algehele narcose en u kunt na de ingreep het ziekenhuis direct verlaten en uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. U houdt aan de ingreep geen snijwonden of littekens over omdat van natuurlijke toegangswegen gebruik gemaakt wordt.

Hoe betrouwbaar is Ovalastic?

Ovalastic wordt al vele jaren toegepast. Er is dus sprake van een zeer ruime ervaring met dit product. Geen enkel voorbehoedsmiddel is 100% veilig. De kans dat u na een Ovalastic-behandeling toch zwanger wordt, is kleiner dan 0,8% (minder dan 8 op de 1.000 vrouwen).

Wanneer kan ik op een Ovalastic-sterilisatie vertrouwen?

Om er zeker van te zijn dat het materiaal op zijn plaats zit, wordt na de behandeling een echo gemaakt en na 3 maanden nog een. Het is verstandig om tijdens deze periode een ander voorbehoedsmiddel te gebruiken, bv de pil of een condoom. Is alles in orde dan kunt u volledig op de Ovalastic-methode vertrouwen.

Verandert de menstruatiecyclus na de Ovalastic-behandeling?

Nee, er verandert niets aan de menstruatiecyclus en er is geen invloed op de overgang. Het Ovalastic-materiaal bevat n.l. geen hormonen.

Vormt Ovalastic littekens?

Nee, dat gebeurt niet. In tegenstelling tot sommige andere methoden is de Ovalastic-methode niet gebaseerd op het beschadigen van de eileiderwand waardoor de eileider dichtgroeit. Na verwijdering van Ovalastic zijn de eileiders weer open zonder enige littekenvorming.

Hoe lang duurt een Ovalastic-behandeling?

Een Ovalastic-behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Na de behandeling wordt een echo gemaakt om 100% zeker te zijn van correcte plaatsing. Omdat de behandeling poliklinisch plaats vindt, kunt u na de procedure het ziekenhuis direct verlaten en uw dagelijkse werkzaamheden hervatten.

Wat kan er gebeuren na de Ovalastic-behandeling?

In de meeste gevallen verloopt een Ovalastic-behandeling zonder enige problemen. Een paar uur na de behandeling kunt u nog last hebben van een licht menstruatiegevoel en u kunt tot een week na de behandeling nog wat bloed verliezen via de vagina. Er is slechts een kleine kans (<2%) dat Ovalastic verschuift. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij wijdere eileiders. De kans op ernstige complicaties is zeer klein.

Voel je een Ovalastic-plugje zitten na een behandeling?

Nee, omdat een Ovalastic-plugje slechts 0,22 gram weegt, merkt u er niets van. Daarnaast is het Ovalastic-materiaal zeer soepel en elastisch en beweegt het met uw lichaam mee.

Is Ovalastic een alternatief voor de pil?

Hoewel Ovalastic eenvoudig verwijderd kan worden wordt niet geclaimd dat u weer zwanger zult kunnen worden. Het is absoluut mogelijk dat zwangerschap na verwijdering van Ovalastic optreedt maar de kansen zullen afnemen naarmate Ovalastic langer aanwezig is geweest aangezien de transporthaartjes voor de eicel die zich op de binnenwand van de eileiders bevinden geleidelijk hun functie verliezen.

Bevat Ovalastic hormonen?

No, as the Ovalastic plug only weighs around 0.22 grams, you will not notice its presence after treatment. Besides, the Ovalastic material is very flexible and elastic, and moves in tandem with your body.

Is Ovalastic an alternative to the pill?

Despite the Ovalastic implant being relatively easy to remove, its effects cannot be described as reversible; unlike the pill. It is possible that after removal pregnancy may occur, however the chances of this happening will diminish over time, as the cilial hairs on the inner wall of the Fallopian ducts, responsible for transporting the egg cell, will degenerate. Therefore Ovalastic should not be considered as an alternative to the pill, or other temporary methods of contraceptives, but as a form of sterilisation.

Does Ovalastic contain hormones?

Nee, het Ovalastic-materiaal bevat geen hormonen en heeft daardoor geen invloed op de maandelijks cyclus en de overgang.

Doet de Ovalastic-behandeling pijn?

Voor de Ovalastic-behandeling krijgt u een pijnstiller die u de avond voor de ingreep en op de dag zelf bij het ontbijt kunt innemen. Vlak voor de ingreep wordt u soms plaatselijk verdoofd. Dit gebeurt via een paar injecties met een dunne naald in de baarmoederhals. De meeste vrouwen voelen hier niets van. Ook van de behandeling zelf voelt u door de plaatselijke verdoving meestal niets. Het is echter mogelijk dat u een menstruatieachtige pijn ervaart.

Vanaf welke leeftijd kan ik een Ovalastic-behandeling ondergaan?

Er bestaat geen formele limiet. Echter kiezen voor Ovalastic is kiezen voor een langdurige sterilisatie met een zeer kleine kans weer zwanger te kunnen worden na verwijdering. Ovalastic wordt dus geadviseerd voor vrouwen die hun kinderwens vervuld hebben en een veilige en betrouwbare sterilisatie wensen.

Kan ik Ovalastic gebruiken als ik voordien een spiraaltje had?

Ja, normaal is het geen probleem een Ovalastic-ingreep te doen. Uw gynaecoloog kan u de details vertellen.

Met wie kan ik contact opnemen bij ernstige bijwerkingen?

Neem bij ernstige bijwerkingen contact op met uw behandelend arts.

Wordt de Ovalastic-behandeling vergoed?

De Ovalastic-behandeling wordt door de meeste Nederlandse zorgverzekeraars vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of en hoeveel u vergoed krijgt.

Sectie

Empty section. Edit page to add content here.